Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Θέματα και απαντήσεις στη Βιολογία Γ Λυκείου γεν. παιδείας 2009

Τα θέματα Βιολογίας Γ Λυκείου γενικής παιδείας από το ΥΠΕΠΘ εδω

Απαντήσεις 1) από το φροντιστήριο Πολύτροπο
2) από το φροντιστήριο Πουκαμισάς
3) από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ

Απαντήσεις και σχολιασμός θεμάτων από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

ΘΕΜΑ 1ο

1. αντιστοιχεί στο α

2. αντιστοιχεί στο α

3. αντιστοιχεί στο γ

4. αντιστοιχεί στο δ

5. αντιστοιχεί στο β


ΘΕΜΑ 2ο


1. Τα ζητούμενα στοιχεία εμπεριέχονται στη σελ. 32 του σχολικού βιβλίου:
«Με την βλέννα που … απομακρύνονται από την αναπνευστική οδό»

2. Τα ζητούμενα στοιχεία εμπεριέχονται στη σελ. 86 του σχολικού βιβλίου:
«Όμως τόσο τα φυτά… στην παραγωγή αμμωνίας».

Σχόλιο: Η αναφορά στην δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων δεν απαιτείται παρότι συμβάλλει στην σφαιρικότερη προσέγγιση του θέματος.

3. Τα ζητούμενα στοιχεία εμπεριέχονται στη σελ. 47 του σχολικού βιβλίου:
«Ο HIV ανήκει στους ρετροϊούς … νευρικά κύτταρα».

Σχόλια: Είναι θεμιτή αλλά δεν απαιτείται η αναφορά των επιπλέον στοιχείων που περιέχονται στις σελίδες 18 και 20.


ΘΕΜΑ 3ο

Α.

1. Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 105 του σχολικού βιβλίου:
«….σχηματίζει μία στιβάδα που διαδραματίζει … μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας».2. Αιτία:

Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 106 του σχολικού βιβλίου:
«…αιτία για την εξασθένηση … στα σπρέι».

Επιπτώσεις:
Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 106 του σχολικού βιβλίου:

«Εξαιτίας της ελάττωσης του όζοντος….μεγαλύτερη…» και στη σελ. 105 «Η ακτινοβολία αυτή έχει … καρκίνο του δέρματος».

Β. Οι απαντήσεις εμπεριέχονται στη σελ. 105 του σχολικού βιβλίου:


Το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)
«… προκαλείται από την αντίδραση μιας σειράς … υδρογονάνθρακες. Στα προϊόντα της αντίδρασής τους…»

Σχόλιο: Δεν απαιτείται η ονομαστική αναφορά των πρωτογενών ρύπων, παρότι είναι θεμιτή.

«Από τους δευτερογενείς ρύπους…ερεθίζει τα μάτια»

Σχόλιο: Όσον αφορά τις συνέπειες του όζοντος, ως ρύπου, στην υγεία του ανθρώπου, στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται ότι επηρεάζει τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τα οξείδια του αζώτου. Συνεπώς, είναι θεμιτή και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απάντησης, η παράθεση των συνεπειών στην υγεία του ανθρώπου από τα οξείδια του αζώτου.


ΘΕΜΑ 4o

α. Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 23 του σχολικού βιβλίου «Οι ενδοτοξίνες … ανάλογα με τη φύση τους, συγκεκριμένα όργανα».

β. Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 23 του σχολικού βιβλίου «Ανιχνεύεται … εκ νέου από αυτά».

γ. Η απάντηση εμπεριέχεται στη σελ. 25 του σχολικού βιβλίου «Παρεμποδίζουν τη σύνθεση… πλασματικής μεμβράνης».


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως εύκολα και γενικώς σαφή, ενώ άπτονται και ζητημάτων της καθημερινής ζωής, γεγονός που συνάδει με τον χαρακτήρα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Πρέπει να επισημάνουμε, όμως, ότι αξιολογείται κυρίαρχα η ικανότητα απομνημόνευσης των μαθητών/τριών, σε βάρος της κριτικής και συνδυαστικής τους ικανότητας.

Η διαβάθμιση δυσκολίας των θεμάτων καθώς και η ανάδειξη της κριτικής σκέψης, εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενα, παρόλο που αποτελούν αναγκαία στοιχεία για την αποτελεσματική αξιολόγηση των μαθητών.

Στα σημεία που προηγούμενα σχολιάστηκαν, θα πρέπει η Κ.Ε.Ε. να δώσει επαρκείς διευκρινήσεις για να εξασφαλιστεί η ισονομία και το αποτελεσματικό της αξιολόγησης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια: