Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας (Γυμνάσια - Λύκεια Σχ. Έτος: 2012-13)


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ τάξης Γυμνασίου
α)  Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1)
β)  Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2)
γ)   Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4)
δ)   Η μεταφορά ουσιών στα φυτά (5)
ε)   Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (10)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ τάξης Γυμνασίου
α) Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων (1)
β) Παρατήρηση πρωτοζώων (2)
γ) Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4)
δ) Παρατήρηση χρωμοσωμάτων (9)
ε) Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (10)
στ) Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (11)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Λυκείου
α) Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευάσματων κυττάρων και ιστών 
β)Παρατήρηση επιθηλιακών κυττάρων στοματικής κοιλότητας
γ) Αναγνώριση οργάνων και συστημάτων ανθρωπίνου οργανισμού με χρήση
 προπλασμάτων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
α) Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2) 
β) Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και
     χλωροπλαστών (4)
γ) Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και Δράση των ενζύμων (11)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Επιλογής
α) Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευάσματων κυττάρων και ιστών  (4)
β) Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως  (8)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
α) Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα    (1)
β) Ανίχνευση αμύλου –πρωτεϊνών  (άσκηση 8)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης
α) Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου (3) σε συνδυασμό με τη  μικροσκοπική
 παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος ανθρώπινων χρωμοσωμάτων.           .          
β) Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (1)


Δεν υπάρχουν σχόλια: