Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Επιλεγμένα θέματα Βιολογίας Γ λυκ. θετ. από Τα Νέα.
Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα:
Να παράγει βελτιωμένες ποικιλίες φυτών και ζώων, να παράγει ανθρώπινες πρωτεϊνες, να μελετά την αλληλουχία του DNA.

Από τη μειωτική διαίρεση προκύπτουν γαμέτες (που έχουν 1 χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομολόγων χρωμοσωμάτων)

Από μια διασταύρωση προκύπτουν 100 θηλυκοί και 50 αρσενικοί απόγονοι (αναλογία φύλου 2:1). Το γεγονός αυτό εξηγείται από την ύπαρξη θνησιγόνου γονιδίου που είναι: (φυλοσύνδετο υπολειπόμενο)

Ποια η χρησιμότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων ως ανοσοδιαγνωστικά;

Να διατυπώσετε το 2ο νόμο του Mendel.
Ποιες οι προϋποθέσεις για εφαρμογή γονιδιακής θεραπείας;

Η συνέχεια, όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στις εικόνες πάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: